İçeriğe Atla Menüye Atla
logo

Çevre Politikası

MGS; Sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyerek mühendislik hizmetlerini yürütürken,  tüm süreçlerde çevreye olan olumsuz etkileri en aza indirerek,   çevrenin korunmasını amaç edinip müşterilerine mühendislik, danışmanlık, müşavirlik hizmetleri vermektedir.

Bu amaca erişmek için;

  • Çevresel kirlenmeyi önlemeyi, atıkları kaynağında azaltmayı, mümkün olduğu kadar geri kazanmayı, geri kazanımı olmayan atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf etmeyi veya ettirmeyi,
  • Çevre ile ilgili onaylanmış uluslararası yasal düzenlemelere, ulusal kanun/mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymayı,
  • Çevre amaç ve hedeflerine ulaşmak için çevre yönetim sistemini uygulamayı, denetlenmeyi, sürekli iyileştirmeyi ve sürdürmeyi,
  • Çevresel performansı artırarak çalışanlarımızı, müşterilerimizi ve tedarikçilerimizi bilinçlendirmeyi,

Taahhüt eder.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       01.08.2012

                                                                                                                                                                                               ŞİRKET MÜDÜRÜ