İçeriğe Atla Menüye Atla
logo

Çevre Mevzuatı Konusunda Hukuki Danışmanlık Ve Dava Vekilliği Hizmetleri

  • Çevre mevzuatı ile alakalı tespit ve tanzim davalarının yürütülmesi
  • Çevre Mevzuatı ile ilgili kesilen Çevre cezalarına ilişkin itiraz ve takip çalışmalarının yapılması
  • Ulusal ve Uluslararası Çevre Mevzuatı, standart, usul ile esaslara göre hukuki danışmanlık hizmetinin verilmesi
  • Su Havzalarında Özel Hüküm Belirleme Çalışmalarının yapılması ile Havza Yönetim Planlarının Hazırlanması,
  • Hava Kalitesi Dağılım Modellemelerinin yapılması
  • Gürültü Değerlendirilmesi ve Yönetimi
  • Soğutma Suyu Termal Modellemesi