İçeriğe Atla Menüye Atla
logo

Sosyal Etki Değerlendirme Çalışmaları

Ulusal ve Uluslar arası mevzuat ile kriterlere göre

  • Sosyal etki değerlendirme kapsamının belirlenmesi
  • Paydaş grupların belirlenmesi
  • Halkın aydınlatılması ve bilgilendirilmesi çalışmalarının yapılması (irtibat noktası kurulması, anket çalışmalarının yürütülmesi, halkın katılımı toplantılarının yapılması vb)
  • Paydaş/halkın şikayet ve öneri mekanizmasının kurulması ve uygulanması
  • Sosyal etki değerlendirme raporunun hazırlanması