İçeriğe Atla Menüye Atla
logo

Uluslararası usul, standart ve kriterlere göre Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme (ÇSED) Mühendislik Hizmetleri

Uluslararası Kurum ve Kuruluşların (Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC), Avrupa Yatırım Bankası, OPIC, v.b.) usul, standart ve kriterlerine göre

  • Mevcut Çevresel Durum Raporlarının Hazırlanması
  • Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Raporlarının hazırlanması
  • Çevre Yönetim ve Eylem Planlarının Hazırlanması