İçeriğe Atla Menüye Atla
logo

Jeotermal Arama ve Değerlendirme

Yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde var olan ısının oluşturduğu, kimyasallar içeren sıcak su, buhar ve gazlardır. Isının oluşturduğu bu kaynaklar oluşum şekillerine göre yüksek miktarda enerji bulundururlar. Termal enerji kaynaklarını tespit edebilmek uzmanlık isteyen bir konu olup, jeolojik, jeokimyasal, minerolojik, hidrojeolojik, jeofizik araştırmalarının birlikte uygulanıp değerlendirilmeleriyle yapılır.
Jeotermal aramanın genel amacı enerjinin ekonomik olarak üretilebileceği bir jeotermal sistemin bulunmasıdır. Jeotermal enerji kayakları geniş alanlarda aranmaya başlanıp, araştırmalar sonucunda veriler elde edildikçe, araştırılan alan daraltılır. Böylece jeotermal kaynağa ulaşma süresi kısalmış olur. Aynı zamanda yapılan çalışmalarda fayda-maliyet kriteri göz önünde bulundurulmuş olup, dolayısıyla yapılan araştırma çalışmaları ekonomik olmuş olur.

İşletme Ruhsatı başvuruları öncesinde hazırlayacağımız işletme projeleri, entegre kullanım, doğal çıkışlı kaynak, jeotermal rezervuarının korunması, çevrenin kirletilmemesi ve jeotermal sistemden sürdürülebilir üretim ilkesi gibi kriterler doğrultusunda hazırlanmaktadır. İşletme projelerinin hazırlanması sonrası olan ruhsat süresince yapılacak faaliyetlerin ve işlemlerin bilimsel ve teknik esaslar çerçevesinde yürütülmesine yönelik danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli suların aranması, kaynağın araştırılması, geliştirilmesi, üretilmesi, korunması, bu kaynaklar üzerinde hak sahibi olunması ve hakların devredilmesi, çevre ile uyumlu olarak en verimli şekilde değerlendirilmesine ilişkin 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu 2007 yılında yayımlanarak yürürlüğe giren kanun kapsamında hizmet vermekteyiz. Hizmet kapsamında arazide gerekli yüzey araştırmaları yapıldıktan sonrasında elde edilmiş veriler değerlendirmeye alınır. Değerlendirme sonrasında yapılması gerekli olan çalışmalar (sondaj kuyusu sayısı, derinlikleri, lokasyonları, jeofiziki çalışmalar vb.) belirlenir. Tüm çalışmalarımız, Fayda-Maliyet kriterlerince yapılmakta olup, uygulamalarımızda en son bilgi ve teknolojiden yararlanmaktayız.

Termal enerji kaynaklarını tespit edebilmek uzmanlık isteyen bir konu olup, jeolojik, jeokimyasal, minerolojik, hidrojeolojik, jeofizik araştırmalarının birlikte uygulanıp değerlendirilmeleriyle yapılır. Dolayısıyla yapacağımız tüm ön etüt ve ön fizibilite çalışmalarında termal enerji kaynağının tüm özelliklerini doğru ve net bir şekilde belirleyip, yapılacak olan ekonomik analizin kararlı oluşunu sağlarız.