İçeriğe Atla Menüye Atla
logo

Madencilik Hizmetleri

Madencilik hizmetlerimiz kapsamında, yer altındaki madenlerin araştırılması, çıkarılması ve işletilmesiyle ilgili olan tüm teknik destek çalışmalarını gerçekleştirmekteyiz. Arz kabuğunda bulunan cevher, endüstriyel hammadde, kömür ve petrol gibi ekonomik değeri olan herhangi bir maddeyi yeryüzüne çıkarıp, ekonomik fayda sağlayacak duruma gelmesi sürecindeki tüm aşamalarda yer almaktayız. Madenciliğin amacı, ekonomiye gerekli doğal hammaddeyi sağlamaktır. Ekonomik önemi bulunan mineralleri rasyonel bir şekilde endüstriye sağlamak için geliştirilmiş tüm teknik desteği sağlamaktayız. Hizmet kapsamımız maden yataklarının aranması, projelendirilmesi, işletilmesi ve çıkarılan madenin zenginleştirilmesi ile ilgili işlemleri içermektedir.

Açık Ocak Tasarımı

Açık ocak tasarımı yapımının her aşamasında bilgisayar tabanlı programlardan yararlanılmaktadır. Öncelikle ocaktan çıkarılacak olan ekonomik değer taşıyan malzeme ve ekonomik değeri olmayan malzeme jeolojik etütlerin yardımıyla belirlenir. Üretilecek bloklar planlanır, kullanılacak ekipmanlar belirlenir. Ocağın yönelim doğruları oluşturulur. Blok elde etme yöntemleri ocak özelliklerine göre optimize edilir. Bu optimizasyonla minimum enerji tüketimiyle ( petrol yakıtları, elektrik, su vb. ) maksimum blok kazancı hedeflenmektedir. Blok çıkarılması sırasında oluşabilecek blok kaybının minimize edilmesi için üretim planları oluşturulur.

Sistematik Cevher Yatağı Tespiti

Cevher yatağının tespiti için yapılacak olan jeofizik ve sondaj çalışmalarının niteliklerinin çok iyi belirlenmesi gerekmektedir. Jeokimyasal davranışları ve dağılımları cevherleşme alanında saptayabilmek için iz elementleri cevher yatağı olarak araştırılan alanlarda ayrıntılı olarak inceleyip analiz etmek gerekmektedir. Cevher yatağının araştırıldığı alanlarda birçok örnekleme yapılır. Bu örneklemeler içinde kayaç örneklemesi, toprak örneklemesi, vb örneklemeler bulunmaktadır. İnceleme ve analiz sonuçları gerek literatür verileri ile gerekse gerçek zamanlı olarak elde edilmiş veriler doğrultusunda değerlendirilmelidir. Bu değerlendirme sonrası cevherin ekonomik yönü değerlendirilir. Cevhere erişilebilirlik ve bunun maliyeti analiz edilir.