İçeriğe Atla Menüye Atla
logo

Jeolojik ve Jeoteknik

 Jeolojik,jeoteknik hizmetleri kapsamında, jeoloji mühendisliğinin faaliyet alanları olan yer kabuğunun oluşumu; fiziksel, kimyasal ve mekanik özellikleri; doğal kaynakların (maden, petrol, kömür, endüstriyel hammaddeler) aranması ve geliştirilmesi; yeraltı su kaynaklarının aranması, geliştirilmesi ve yönetimi; çeşitli mühendislik yapılarının (baraj, tünel, yol vb.) yer seçimi ve bu yapıların stabilite analizleri; yapı malzemelerinin araştırılması ve analizi; doğal afetlerin belirlenmesi ve bunlara ilişkin risklerin azaltılmasına yönelik önlemlerin geliştirilmesi konularında kapsamlı hizmetler vermekteyiz.

MGS Jeolojik,jeoteknik hizmetleri kapsamındaki misyonumuz, jeoloji mühendisliğinin ilgi alanına giren konularda özel, kamu ve devlet sektörünün ihtiyaç duyduğu problemlere çözüm üretebilen; bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek bu bilgileri en kısa sürede uygulamaya koyabilen; öğrenmeyi öğrenmiş ve kendini sürekli geliştirebilen bir çözüm ortağı olabilmektir.

MGS olarak jeolojik,jeoteknik hizmetleri kapsamındaki çalışanlarımızın, Dünya’da yayınlanmış son makalalere ulaşmaları ve bu makalelerin gerçek zamanlı uygulamalarına vakıf olabilmeleri için araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütmekteyiz.

Çalışma ortaklarımıza, bilimsel ve teknolojik gelişmeler konusunda bilgiler vererek, bizden hizmet alacakları projelerde, fayda-maliyet ilkesi doğrultusunda bu yenilikleri nasıl ve hangi amaçla uygulayacağımız anlatılır. Böylece yapacağımız projelerde çalışma ortaklarımıza Dünya’da uygulanan en son teknik ve metotlar sunulmuş olmaktadır.

Yenilikçi anlayışımızla, fayda – maliyet gözetmeksizin gerçekleştirilen basmakalıp projelerin aksine, yapacağımız projelerde maliyet analizine önem vermekte ve optimum yerinde çözümler üretmekteyiz.